Biologyst دکتر عباس زاده

نویسنده : عباس زاده | تاریخ : 2:9 - یکشنبه ۴ دی۱۳۹۰

 

حرکت اسپرم های پسر و دختر

نویسنده : عباس زاده | تاریخ : 2:4 - یکشنبه ۴ دی۱۳۹۰

 دکتر شتلز بعد از تحقیقات گسترده ای که در رابطه با سرعت حرکت اسپرم ها داشت به این نتیجه رسید که در زیر میکروسکوپ اسپرم ها به دو دسته مجزا تقسیم می شوند . اسپرم هایی که بزرگ تر هستند و سر بیضی شکلی دارند و اسپرم هایی که کوچکتر و سر گرد دارند . گاهی اوقات دکتر شتلز به مردانی برخورد می کرد که فقط یک شکل اسپرم داشتند . یعنی آقایانی که اکثرأ اسپرم های بزرگ و بیضوی داشتند و بیشتر فرزندان آنها دختر بود و گروهی از مردان بودند که تعداد اسپرم های گرد و کوچک داشتند و  اکثرأ فرزندان پسر بیشتری داشتند.  البته اینگونه مردان بسیارنادر هستند و بیشتر مردان هر دو نوع اسپرم نر و ماده را با هم دارند. به طور کلی اسپرم های مولد پسر در محیط های قلیایی فعالیت بهتری دارند و اسپرم های مولد دختر در محیط اسیدی دوام بیشتری دارند.

اگریک اسپرم دارای کروموزوم ایکس با تخمک زن بارورشود تخم حاصل دختر واگر اسپرم دارای کروموزوم ایگرگ باتخمک زن بارورشودتخم حاصل پسرخواهدبود.

22+y + 22+x = 44+xy         پسر 

22+x + 22+x = 44+xx           دختر


دسته بندی :


 

نقش تخمک زن در تعیین جنسیت

نویسنده : عباس زاده | تاریخ : 2:2 - یکشنبه ۴ دی۱۳۹۰

درهنـــگام بــلوغ چرخه های منظم مـاهیانـــه در جنـــس مونث شــروع می شــود که آن چـــرخه های جنسی یا سیکل ماهیانه نامیده می شود.

درهر چرخه تخمدانی تعدادی فولیکول اولیه تحت تاثیرهورمون اف اس اچ شروع به رشدمیکنندکه یکی از این فولیکولها درشرایط طبیعی رشدکرده وبه بلوغ میرسد.درداخل فولیکول تخمک وجودداردکه برخوردتخمک با اسپرماتوزوئید منجربه تشکیل تخم میشود.بسته به اینکه اسپرماتوزوئید ایکس یا ایگرگ وارد تخمک کند جنسیت تخم حاصل مشخص میشود.

بار الکتریکی روی سطح تخمک و سطح یونی موجود در اطراف تخمک می تواند تا حدودی در جذب اسپرماتوزوئید پسر و دختر نقش داشته باشد . آزمایش روی گونه های مختلف پستانداران نشان داده است که غشاء تخمک در دوره های زمانی مختلف ، آمادگی پذیرش یکی از اسپرم های حاوی ایکس یا ایگرگ را بیشتر از دیگری دارد

در سر هر اسپرم ، ناحیه ای وجود دارد که به بار الکتریکی حساس است و نقش اصلی در جذب اسپرم به طرف تخمک دارد  و به محض ورود اسپرم به داخل تخمک لقاح انجام شده و در اطراف تخمک غشایی مقاوم ایجاد می شود که اجازه ورود اسپرم های دیگر را به تخمک نمی دهد.

درهر سیکل ماهیانه فقط یک فولیکول شروع به رشد می کند و تخمک گذاری رخ می دهد . اما گاهی اوقات ممکن است بیشتر از یک فولیکول رشد نموده و به مرحله تخمک گذاری برسد که معمولأ چند فولیکول باهم رها می شود و بجای تشکیل یک تخم ممکن است چندین تخم بارور شود که احتمال حاملگی دو قلویی یا چند قلویی وجود دارد.


دسته بندی :


 

نویسنده : عباس زاده | تاریخ : 2:0 - یکشنبه ۴ دی۱۳۹۰

ژنهای کروموزوم ایگرگ سبب میشوندکه بخش میانی گنادجنین آدمی بصورت بیضه تمایزحاصل کند.همین ژنها همراه ژنهای دیگر واقع برروی اتوزوم ها سارانجام تولیداسپرم وهورمون جنسی نر رادربیضه ها برمی انگیزند.افرادی که 2کروموزوم ایکس دارند فاقد ژنهای لازم برای رشدبیضه ها بوده وبافتهای بخش قشری گنادجنینی به تخمدان تبدیل میشوند.

پدیده تکامل اسپرم با بالا رفتن سن در مردان طولانی تر می شود و  در سنین بالای 40 سال  تولید اسپرماتوزوئید بیشتر از 74 روز طول می کشد.

نوع شغل و وضعیت اجتماعی و اقتصادی و ایمونولوژیک فرد در کیفیت نوع اسپرم تولید شده تأثیر دارد.

کیفیت اسپرم تولید شده به شرایطی که مرد در طی 74 روز طی می کند ، بستگی دارد و برای تولید اسپرم با کیفیت خوب ، فرد باید در شرایط مناسب قرار بگیرد.

شرایط روحی و اعصاب می تواند در تولید اسپرم تأثیرمی گذارد و آقایانی که به طور مداوم در معرض استرس ، عصبانیت و فشار روحی هستند . در روند تولید اسپرم اختلال ایجاد می شود . حرارت بالا نیز باعث اختلال در روند تولید اسپرم می شود . حتی آقایانی که در مقابل کوره های آتش کار می کنند ، دچار عقیمی موقت خواهند شد . رعایت موارد فوق و مصرف رژیم غذایی خاص جهت تقویت اسپرم می تواند در تعیین جنسیت و کیفیت اسپرم برای دستیابی به جنسیت پسر یا دختر تأثیر گذار باشد.


دسته بندی :


 

تعیین جنسیت درانسان

نویسنده : عباس زاده | تاریخ : 1:58 - یکشنبه ۴ دی۱۳۹۰

درآدمی هریک ازسلولهای فردبالغ دارای 22جفت اتوزوم باضافه کروموزومهای ایکس ایکس وایکس ایگرگ است.لذا سلولهای ماده دارای2کروموزوم تعیین کننده مادگی وسلولهای نردارای یک کروموزوم تعیین کننده مادگی ویک کروموزوم تعیین کننده نری هستند.به این ترتیب تفاوت درداشتن یک کروموزوم کامل پایه تعیین جنسیت است.

نقش اسپرم درتعیین جنسیت :  پسر و دختربودن  توسط اسپرم مرد  تعیین می گردد .  اسپرماتوزوئید از یک سر و یک دم تشکیل یافته است که به طور کلی حجم اسپرم های ایکس اندکی بزرگترازاسپرمهای ایگرگ است واین تغییرحجم برروی سرعت حرکت اسپرمهاومتعاقبا برروی جنسیت فرزند تاثیر دارد.

بیضه ها منشأ تولید اسپرم هستند . تولید اسپرم و تکامل آن 74 روز طول می کشد و طی سه مرحله تقسیم، سلول جنسی نر از حالت ابتدایی به اسپرماتوزوئید کامل تبدیل میشود.کلا هراتفاقی که باعث افزایش اسپرمها شود به نفع پسر شدن است و برعکس به نفع دختر شد.


دسته بندی :


 

آخرین مطالب

» ( یکشنبه ۴ دی۱۳۹۰ )
» ( دوشنبه ۱۱ بهمن۱۳۸۹ )
» زنبور ها ( جمعه ۱۲ دی۱۳۹۳ )
» پرندگان ( دوشنبه ۱۶ تیر۱۳۹۳ )
» خانواده دلفین ها ( شنبه ۱۴ تیر۱۳۹۳ )
» خزندگان ( یکشنبه ۳۱ فروردین۱۳۹۳ )
» ( سه شنبه ۱۱ بهمن۱۳۹۰ )
» ( سه شنبه ۱۱ بهمن۱۳۹۰ )
» عکس های جشنواره علمی ، پژوهشی دانشجویان حرفه و فن مرکز علامه امینی تبریز ( دوشنبه ۱۹ دی۱۳۹۰ )
» خاصیت آب ماست یا آب پنیر ( سه شنبه ۱۳ دی۱۳۹۰ )
» فواید گوناگون انواع ماست ( سه شنبه ۱۳ دی۱۳۹۰ )
» پنیر و انواع آن ( سه شنبه ۱۳ دی۱۳۹۰ )